header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

2014 година - Претседателски/Парламентарни избори
PDF
Печати
Е-пошта

Избори 2014 година

altПоведени прекршочни постапки/постапки за порамнување за време на претседателските избори и парламентарните избори 2014 година

altИзвештај од мониторингот на медиумското покривање на Претседателските и Предвремените парламентарни избори 2014 година.

http://www.srd.org.mk/images/pdf.jpgИзвештај од мониторингот на медиумското покривање на претседателските и предвремените парламентарни избори 2014 година за радиодифузерите на државно ниво.


Извештаи од мониторингот на покривање на првиот круг од Изборната кампања за претседателските избори 2014 во вестите на националните радиодифузери:

1. Извештајот од мониторингот на Јавниот радиодифузен сервис (МРТ) може да го преземете тука.

2. Извештајот од мониторингот на Комерцијалните медиуми може да го преземете тука.


 ИЗБОРНА ЛЕГИСЛАТИВА

http://www.srd.org.mk/images/pdf.jpg   Образец за извештај за рекламен простор   

http://www.srd.org.mk/images/pdf.jpg    Пречистен текст на Изборниот законик

http://www.srd.org.mk/images/pdf.jpg    Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик за 2014 година

http://www.srd.org.mk/images/pdf.jpg    Извадок од Изборниот законик за 2014 година

pdf Концепт за мониторинг на радио и телевизиските програмски сервиси

pdfMетодологија за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радиотелевизиските програмски сервиси за време на изборни процеси

pdfСпецифичностите на методологијата за мониторингот на изборните процеси во 2014 година

pdfМислење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во врска со законската обврска на Собранискиот канал да емитува бесплатно политичко претставување

pdfПроцедура за постапување на Стручната служба при утврдување прекршувања на Изборниот законик во 2014

power point   Презентацијата за правила за медиумско претставување во изборната кампања можете да ја преземете тука.


 СООПШТЕНИЈА

СКОПЈЕ,07.04.2014-Резултати од истражувањата на јавното мислење не смеат да се објавуваат од 8 април до 19:00 часот на 13 април 2014 година
 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ги потсетува радиодифузерите дека согласно член 77 од Изборниот законик резултатите од испитувањата на јавното мислење поврзани со учесниците  во изборниот процес се објавуваат најдоцна 5 (пет) дена пред денот определен за одржување на изборите, односно не смеат да се објавуваат од 8 април до 19:00 часот на 13 април 2014 година.


Скопје, 21.03.2014г. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги апелира до сите политички партии да не ги злоупотребуваат децата и малолетниците за време на изборните кампањи

 
Со оглед на тоа што наскоро започнуваат изборните кампањи, односно кампањата за Претседателските избори започнува од 24 март, а кампањата за Парламентарните избори од 5 април, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги апелира до сите политички партии да не ги злоупотребуваат децата и малолетните лица во нивните изборни кампањи.

Согласно одредбите пропишани во Изборниот законик, програмите наменети за малолетната публика не смеат да се користат за изборно медиумско претставување (член 75 став 3) и не е дозволено учество на малолетници во платеното политичко рекламирање (член 76 став 3). Воедно, радиодифузерите не смеат да емитуваат платено политичко рекламирање во вести, посебни информативни програми, образовни и програми за деца, и во преноси од верски, спортски, културни, забавни и други настани (член 76 став 4).

__________________________________________________________________________

ПОВЕДЕНИ ПРЕКРШОЧНИ ПОСТАПКИ/ПОСТАПКИ ЗА ПОРАМНУВАЊЕ

Поведените прекршочни постапки/постапки за порамнување за време на Претседателските и Парламентарните избори 2014 може да ги преземете тука.


Одговор на допис:

Одговорот во врска со дописот од ТРД ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје за сторен прекршок по член 75-ѓ став 1 од Изборениот законик може да го преземете тука.


ОДГОВОРИ НА ПРЕТСТАВКИ:


1. Одговорот на претставка во врска со обезбедување рамноправен пристап во информативната програма на Јавниот радиодифузен сервис, согласно членот 76а од Изборниот закон може да го преземете тука.


1. Одговорот на претставка во врска со прилог емитуван на ТВ Канал 5 може да го преземете тука.

2. Одговорот на претставка во врска со прилог емитуван на ТВ Сител може да го преземете тука.

3. Одговорот на претставка во врска со прилог емитуван на ТВ Алфа може да го преземете тука.

4. Одговорот на претставки во врска со Изборното медиумско претставување на веб страни и портали може да го преземте тука.


1. Одговорот на претставка во врска со Изборното медиумско претставување на веб страни и портали може да го преземете тука.

2. Одговорот на претставка во врска со Изборното медиумско претставување на веб страни и портали може да го преземете тука.


1. Одговорот на претставката бр.03-89 можете да го преземете тука

2. Одговорот на претставката бр. 03-92 можете да го преземете тука

3. Одговорот на претставка бр. 03-94 можете да го преземете тука

4. Одговорот на претставка бр. 03-90 можете да го преземете тука

5. Одговорот на претставка бр.03-93 можете да го преземете тука


1. Одговорот на Претставката до Социјалдемократски сојуз можете да го преземете тука.

2. Одговорот на Претставката до Социјалдемократски сојуз можете да го преземете тука.

3. Одговорот на Претставката до Социјалдемократски сојуз можете да го преземете тука.

4. Одговорот на Претставката до Социјалдемократски сојуз можете да го преземете тука.


 

1. Одговорот на Претставката - Приговорот од овластениот подносител на листата за кандидатот за претседател на Република Македонија, Стево Пендаровски можете до преземете тука.

 

STRATEGIJA 2018 2022

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak