header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици - втор квартал за 2016 година
PDF
Печати
Е-пошта

Скопје 15.07.2016г. - Податоците за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици што емитуваат програма на државно ниво преку сателит или преку јавна електронска комуникациска мрежа и на телевизиските станици што емитуваат програма на регионално ниво, за вториот квартал од 2016 година, можат да се преземат на следниот линк