header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

- Извештаи до Државна изборна комисија

- Предлози за постапување од Привремената комисија за следење на медиумското претставување и писмени извештаи од извршен надзор

- Преглед на поднесени барања за поведување прекршочни постапки против радиодифузерите согласно Изборниот законик - неодржани Предвремени парламентарни избори (јуни, 2016)

- Преглед на поведени прекршочни постапки против радиодифузерите согласно Изборниот законик - Предвремени парламентарни избори (декември, 2016)

 - Процедура на постапување при мониторингот на изборното медиумско претставување за Предвремените парламентарни избори што ќе се одржат во 2016 година

- Преглед на пристигнати ценовници за платено политичко рекламирање

Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик

- Неофицијална верзија на пречистениот текст на Изборниот законик

Методологијата за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време на изборните процеси 

Став на Агенцијата за обврската да врши надзор врз изборното медиумско претставување на интернет порталите

 

 

STRATEGIJA 2018 2022

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak