header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

Изречена мерка - опомена на ТВ Сител 3
PDF
Печати
Е-пошта

Скопје, 15.02.2017г. - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги при вонреден програмски надзор реализиран по службена должност врз работата на Трговското радиодифузно друштво Телевизија Сител 3 ДООEЛ Скопје, утврди непочитување член 64 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, поради што му изрече мерка – опомена.

За констатираното прекршување Агенцијата на горенаведениот радиодифузер, му наложи, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова Решение, да го усогласи своето работење согласно законските одредби.

Изречената мерка може да се преземе на следниот линк:

Сител 3 ДООEЛ Скопје

 

STRATEGIJA 2018 2022

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak