header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

Вонреден надзор врз работата на ТВ 24 ВЕСТИ – начела за вршење на дејноста
PDF
Печати
Е-пошта

Скопје, 16.05.2017г. -  Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги по добиена претставка, изврши вонреден програмски надзор врз работата на ТРД 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип, со цел да утврди дали во емисијата “24 Анализа – Излез од кризата или политички маркетинг“ емитувана на 04.04.2017 година, бил прекршен, членот 61 од ЗААВМУ, во делот за непристрасно прикажување на настаните и во исполнувањето на професионалните стандарди.

Надзорот покажа дека не се прекршени програмските начела за вршање дејност од член 61 од ЗААВМУ.

Извештајот може да се преземе на следниот линк

 

 

STRATEGIJA 2018 2022

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak