header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на ТВ станиците, јануари-април 2017г.
PDF
Печати
Е-пошта

Скопје, 16.05.2017г. - Податоците за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици, за периодот јануари-април 2017 година, се достапни на следниот линк