header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

Извршен програмски надзор врз кабелските оператори АЛТРА-САТ 2000 и ВИВА НЕТ
PDF
Печати
Е-пошта

Скопје 18.05.2017г. - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши редовен програмски надзор врз работата на Друштвото за производство, трговија и услуги АЛТРА-САТ 2000 ДООЕЛ Охрид и Трговското радиодифузно друштво – оператор на кабелска мрежа ВИВА НЕТ ДООЕЛ Берово.

При надзорот е констатирано дека овие кабелски оператори, реемитувале програмски сервиси коишто не се регистрирани во Агенцијата, со што го прекршиле член 141 од ЗААВМУ.

Извештаите се достапни на следните линкови:

АЛТРА-САТ 2000 ДООЕЛ Охрид

ВИВА НЕТ ДООЕЛ Берово