header logo al

  • kush jemi ne 1
  • Albanski 18
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

Radiodifuzeri AL

OJEKM AL

Pecateni mediumi AL

Agjencia realizoi mbikëqyrje programore ndaj operatorëve kabllor ALTRA-SAT 2000 dhe VIVA NET
PDF
Shtyp
Shp?rndaje me Post? Elektronike

Shkup, 18.05.2017. - Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikëqyrje të rregullt programore ndaj punës së Shoqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbime ALTRA-SAT 2000 SHPKNJP Ohër dhe Shoqërisë tregtare të radiodifuzionit – operatori i rrjetit kabllor VIVA NET SHPKNJP Berovë.

Gjatë mbikëqyrjes është konstatuar se këto operator kabllor, kanë ritransmetuar shërbime programore që nuk janë të regjistruar në Agjenci, duke shkelur nenin 141 nga LSHMAA.

Raportet mund të merren në këto linke:

ALTRA-SAT 2000 SHPKNJP Ohër

VIVA NET SHPKNJP Berovë

 

STRATEGJIA AL 2018 2022

pretstavkaal

mediumskapismenostmk

odgovorispravkaalb

rodot-al

licasosetilnapoprecenost

furnizime publike

zakon-avmu-al

ZM-ALB

Strategija-albanski