header logo al

  • kush jemi ne 1
  • Albanski 18
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

Radiodifuzeri AL

OJEKM AL

Pecateni mediumi AL

Mendimi i Komisionit për mbrojtje nga diskriminimi në aspekt të parashtresës së TV Sitel
PDF
Shtyp
Shp?rndaje me Post? Elektronike

Shkup,19.05.2017. - Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi në Republikën e Maqedonisë dorëzoi deri te Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, Shkresë - mendim me të cilin nuk konstatohet diskriminim në bazë të përkatësisë etnike dhe/ose moshës, në rastin që Agjencia e inicioi kundër SHTR Sitel SHPKNJP Shkup.

Shkresa nga Komisioni për mbrojtje të Diskriminimit në RM mund të merret në këtë link

 

STRATEGJIA AL 2018 2022

pretstavkaal

mediumskapismenostmk

odgovorispravkaalb

rodot-al

licasosetilnapoprecenost

furnizime publike

zakon-avmu-al

ZM-ALB

Strategija-albanski