header logo al

  • kush jemi ne 1
  • Albanski 18
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

Radiodifuzeri AL

OJEKM AL

Pecateni mediumi AL

Mendimi i Komisionit për mbrojtje nga diskriminimi në aspekt të parashtresës së TV Sitel
PDF
Shtyp
Shp?rndaje me Post? Elektronike

Shkup,19.05.2017. - Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi në Republikën e Maqedonisë dorëzoi deri te Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, Shkresë - mendim me të cilin nuk konstatohet diskriminim në bazë të përkatësisë etnike dhe/ose moshës, në rastin që Agjencia e inicioi kundër SHTR Sitel SHPKNJP Shkup.

Shkresa nga Komisioni për mbrojtje të Diskriminimit në RM mund të merret në këtë link

 

STRATEGJIA AL 2018 2022

Izbori 2016

pretstavkaal

mediumskapismenostmk

odgovorispravkaalb

rodot-al

licasosetilnapoprecenost

furnizime publike

zakon-avmu-al

ZM-ALB

Strategija-albanski