header logo al

  • kush jemi ne 1
  • Albanski 18
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

Radiodifuzeri AL

OJEKM AL

Pecateni mediumi AL

Agjencia shqiptoi masën e vërejtjes ndaj operatorëve ALTRA-SAT dhe VIVA NET
PDF
Shtyp
Shp?rndaje me Post? Elektronike

Shkup, 19.05.2017. - Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele gjatë mbikëqyrjes së rregullt programore ndaj punës së Shoqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbime ALTRA-SAT 2000 SHPKNJP Ohër dhe Shoqërisë tregtare të radiodifuzionit – operatori i rrjetit kabllor VIVA NET SHPKNJP Berovë, konstatoi mosrespektimin e nenit 141 nga LSHMAA,për çka edhe ju shqiptoi aktvendim për vërejtje dhe për ç’kyçje të ritransmetimit të shërbimeve programore.

Masat e shqiptuara mund të merren në këto linke:

ALTRA-SAT 2000 SHPKNJP Ohër

VIVA NET SHPKNJP Berovë

 

STRATEGJIA AL 2018 2022

pretstavkaal

mediumskapismenostmk

odgovorispravkaalb

rodot-al

licasosetilnapoprecenost

furnizime publike

zakon-avmu-al

ZM-ALB

Strategija-albanski