header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

Вонреден програмски надзор врз ТВ КАНАЛ ВИС
PDF
Печати
Е-пошта

Скопје, 19.05.2017г. - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши вонреден надзор врз работата на ТРД ТВ-КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица, со цел да се констатира дали овој радиодифузер пренесувал кинематографски дела надвор од периодот утврден во договорите со имателите на правата, што е спротивно на член 49 од ЗААВМУ. Надзорот покажа дека споменатиот радиодифузер постапил спротивно на член 49 од ЗААВМУ.

Извештајот од вонредниот надзор може да се преземе на следниот  линк