header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

Вонреден програмски надзор врз ТВ КАНАЛ ВИС
PDF
Печати
Е-пошта

Скопје, 19.05.2017г. - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши вонреден надзор врз работата на ТРД ТВ-КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица, со цел да се констатира дали овој радиодифузер пренесувал кинематографски дела надвор од периодот утврден во договорите со имателите на правата, што е спротивно на член 49 од ЗААВМУ. Надзорот покажа дека споменатиот радиодифузер постапил спротивно на член 49 од ЗААВМУ.

Извештајот од вонредниот надзор може да се преземе на следниот  линк

 

STRATEGIJA 2018 2022

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak