header logo al

  • kush jemi ne 1
  • Albanski 18
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

Radiodifuzeri AL

OJEKM AL

Pecateni mediumi AL

Mbikëqyrje e jashtëzakonshme programore ndaj TV KANAL VIS
PDF
Shtyp
Shp?rndaje me Post? Elektronike

Shkup,19.05.2017. - Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikëqyrje të jashtëzakonshme programore ndaj punës së SHTR TV-KANAL VIS SHPKNJP Strumicë, me qëllim që të konstatohet nëse ky radiodifuzer ka transmetuar vepra kinematografike jashtë periudhës së përcaktuar me marrëveshjet mes pronarëve të së drejtave, që është në kundërshtim me nenin 49 të LSHMAA. Mbikëqyrja konstatoi se radiodifuzeri i lartpërmendur ka vepruar në kundërshtim me nenin 49 të LSHMAA.

Raporti nga mbikqyrja e jashtëzakonshme mund të merret në këtë link

 

STRATEGJIA AL 2018 2022

pretstavkaal

mediumskapismenostmk

odgovorispravkaalb

rodot-al

licasosetilnapoprecenost

furnizime publike

zakon-avmu-al

ZM-ALB

Strategija-albanski