header logo al

  • kush jemi ne 1
  • Albanski 18
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

Radiodifuzeri AL

OJEKM AL

Pecateni mediumi AL

Mbikëqyrje e jashtëzakonshme ndaj TV ALFA – neni 48 nga LSHMAA
PDF
Shtyp
Shp?rndaje me Post? Elektronike

Shkup, 23.05.2017. - Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele me detyrë zyrtare realizoi mbikëqyrje të jashtëzakonshme programore të punës së SHTR ALFA TV SHPKNJP Shkup, në lidhje me lajmet e emetuara në orën 17:30 dhe 23:00, më datë 15 maj 2017.

Me mbikëqyrjen është konstatuar se në kundërshtim ne nenin 48 të LSHMAA (ndalesa të veçanta), shërbimi programor i SHTR Alfa TV SHPKNJP Shkup, me materialin e titulluar “Romët pothuajse në të gjitha udhëkryqet maltretojnë qytetarët -  a ka strategji për menaxhim të këtij problemi”, të emetuar në Lajmet në ora 17:30 dhe 23:00, më datë 15 maj 2017, nxit dhe përhap diskriminim ndaj Romëve në bazë të përkatësisë etnike dhe të përkatësisë së grupit të margjinalizuar.

Raportin nga mbikëqyrja e jashtëzakonshme mund ta merrni në këtë link:

SHTR Alfa TV SHPKNJP Shkup

 

STRATEGJIA AL 2018 2022

pretstavkaal

mediumskapismenostmk

odgovorispravkaalb

rodot-al

licasosetilnapoprecenost

furnizime publike

zakon-avmu-al

ZM-ALB

Strategija-albanski