header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

Вонреден надзор врз ТВ КАНАЛ 5 – член 48 од ЗААВМУ (посебни забрани)
PDF
Печати
Е-пошта

Скопје, 01.06.2017г. - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги пo службена должност изврши вонреден програмски надзор врз работата на ТРД ТВ КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје, поточно емисијата „Во центар“ со Васко Ефтов емитувана на 21 мај 2017 година, со цел да констатира дали е сторена повреда на членот 48 од ЗААВМУ.

Со вонредниот надзор не се констатирани прекршувањa на посебните забрани од членот 48 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Извештајот може да се преземе на следниот линк

 

STRATEGIJA 2018 2022

MK Inforaci od javen karakter 3

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak