header logo al

  • kush jemi ne 1
  • Albanski 18
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

Radiodifuzeri AL

OJEKM AL

Pecateni mediumi AL

Agjencia realizoi mbikëqyrje të rregullt ndaj Telekomit të Maqedonisë
PDF
Shtyp
Shp?rndaje me Post? Elektronike

Shkup, 08.06.2017 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikëqyrje të rregullt programore të punës së ofruesit të shërbimeve mediatike audiovizuele me kërkesë Telekomi i Maqedonisë, shoqëria aksionare për komunikime elektronike – Shkup.

Me mbikëqyrjen e rregullt është konstatuar se Telekomi i Maqedonisë SHA – Shkup ka vepruar në pajtim me dispozitat ligjore.

 Raporti mund të merret në këtë link

 

STRATEGJIA AL 2018 2022

pretstavkaal

mediumskapismenostmk

odgovorispravkaalb

rodot-al

licasosetilnapoprecenost

furnizime publike

zakon-avmu-al

ZM-ALB

Strategija-albanski