header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

Извршен контролен програмски надзор врз АЛТРА-САТ 2000 и ВИВА НЕТ
PDF
Печати
Е-пошта

Скопје 09.06.2017- Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши контролен програмски надзор врз работата на Друштвото за производство, трговија и услуги АЛТРА-САТ 2000 ДООЕЛ Охрид и Трговското радиодифузно друштво – оператор на кабелска мрежа ВИВА НЕТ ДООЕЛ Берово.

При извршениот контролен програмски надзор кај горенаведените кабелски оператори констатирано е дека истите постапиле во целост по претходните решенија упатени од Агенцијата.

Извештаите може да ги преземете на следните линкови:

АЛТРА-САТ 2000 ДООЕЛ Охрид

ВИВА НЕТ ДООЕЛ Берово

 

STRATEGIJA 2018 2022

MK Inforaci od javen karakter 3

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak