header logo al

  • kush jemi ne 1
  • Albanski 18
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

Radiodifuzeri AL

OJEKM AL

Pecateni mediumi AL

Agjencia realizoi mbikëqyrjen e rregullt ndaj operatorëve SPAJDER-NET dhe PET NET
PDF
Shtyp
Shp?rndaje me Post? Elektronike

Shkup 21.06.2017 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikëqyrje të rregullt programore të disa dispozitave të LSHMAA, lidhur me punën e Shoqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbime SPAJDER-NET import-eksport Gjevgjeli dhe Shoqërisë për telekomunikime PET NET SHPK Gjevgjeli

Me mbikëqyrjen e rregullt është konstatuar se PET NET SHPK Gjevgjeli ka emetuar shërbime programore që nuk janë të përfshira me vërtetimet për regjistrimin e shërbimeve programore, të lëshuara nga Agjencia, respektivisht është shkelur neni 141 nga LSHMAA, ndërsa SPAJDER-NET import-eksport SHPK Gjevgjeli ka vepruar në pajtim me dispozitat ligjore.

Raportet mund të merren në këto linke:

SPAJDER-NET

PET NET

 

STRATEGJIA AL 2018 2022

pretstavkaal

mediumskapismenostmk

odgovorispravkaalb

rodot-al

licasosetilnapoprecenost

furnizime publike

zakon-avmu-al

ZM-ALB

Strategija-albanski