header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

Агенцијата изврши редовен надзор врз операторите СПАЈДЕР-НЕТ и ПЕТ НЕТ
PDF
Печати
Е-пошта

Скопје 21.06.2017- Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши редовен програмски надзор за неколку одредби од ЗААВМУ, врз работата на Друштвото за производство трговија и услуги СПАЈДЕР-НЕТ увоз-извоз ДОО Гевгелија и Друштвото за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија

Со редовниот надзор констатирано е дека  ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија реемитувал програмски сервиси коишто не се опфатени со потврдите за регистрација на програмските сервиси издадени од Агенцијата, односно го прекршил член 141 од ЗААВМУ, додека СПАЈДЕР-НЕТ увоз-извоз ДОО Гевгелија постапил согласно законските одредби.

Извештаите се достапни на следните линкови:

СПАЈДЕР-НЕТ

ПЕТ НЕТ

 

STRATEGIJA 2018 2022

MK Inforaci od javen karakter 3

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak