header logo al

  • kush jemi ne 1
  • Albanski 18
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

Radiodifuzeri AL

OJEKM AL

Pecateni mediumi AL

Agjencia realizoi mbikëqyrje kontrolluese ndaj 15 radiodifuzerëve
PDF
Shtyp
Shp?rndaje me Post? Elektronike

Shkup, 29.06.2017 - Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikëqyrje kontrolluese ndaj punës së 15 radiodifuzerëve: TV Telma Shkup, TV KTV Kavadar, TV Kanal - 21 Veles, RA Aleksandar Makedonski Kërçovë, RA MX Ohër, RA Merak 5 FM Veles, RTV Drini Strugë, RA Plus Forte Tetovë, RA Lav Ohër, RA Plus Negotinë, RA Valandovo Vallandovë, RA Skaj Shkup, Xhez FM Shkup, RA BI-KI-AL Manastir dhe RA B-97 Manastir.

Mbikëqyrja realizohet me qëllim që të konstatohet nëse këto radiodifuzerë kanë vepruar sipas masave të shqiptuara paraprake nga ana e Agjencisë, për mosdorëzim të raportit të shkruar, për zbatimin e obligimeve të përcaktuara me lejen për emetim të radios ose televizionit, veçanërisht për zbatimin e konceptit programor, më së voni deri më 31 mars 2017. Me mbikëqyrjen e realizuar kontrolluese është konstatuar se të gjithë radiodifuzerët e lartpërmendur kanë vepruar sipas dispozitave ligjore.

Raportet nga mbikëqyrjet e realizuara mund të merren në këto linke:

 

 

 

 

STRATEGJIA AL 2018 2022

pretstavkaal

mediumskapismenostmk

odgovorispravkaalb

rodot-al

licasosetilnapoprecenost

furnizime publike

zakon-avmu-al

ZM-ALB

Strategija-albanski