header logo al

  • kush jemi ne 1
  • Albanski 18
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

Radiodifuzeri AL

OJEKM AL

Pecateni mediumi AL

Masat të shqiptuara të vërejtjes ndaj KAPITAL MEDIA GROUP, ARS LAMINA dhe BIRO PRES
PDF
Shtyp
Shp?rndaje me Post? Elektronike

Shkup, 30.06.2017 - Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele gjatë mbikëqyrjes së rregullt administrative ndaj punës së Shoqërisë tregtare për veprimtari të publicistikës dhe gazetarisë, tregtisë, prodhimit dhe shërbimeve KAPITAL MEDIA GROUP SHPK import-eksport Shkup, publikues i gazetës javore "Kapital", Shoqërisë për shërbime grafike dhe tregti ARS LAMINA SHPK Shkup, publikues i magazinës "Mini libi” dhe Shoqërisë për veprimtari botuese BIRO PRES SHPK Shkup, publikues i magazinës “Porta 3”, konstatoi mosrespektim të nenit 14 paragrafi 1 nga Ligji për mediume, me ç’rast ju shqiptoi masën e vërejtjeve.

Për shkeljen e konstatuar të nenit 14 paragrafi 1 nga Ligji për mediume, Agjencia ju dha aktvendime këtyre publikuesve të mediumeve të shtypura për shqiptimin e masës së vërejtjes dhe i obligoi që në afat prej 30 ditëve nga dita e pranimit të aktvendimit, të përshtatin punën e tyre sipas dispozitave ligjore.

Masat e shqiptuara mund të merren në këto linke:

KAPITAL MEDIA GROUP - “Kapital” 

ARS LAMINA – “Mini libi” 

BIRO PRES - “Porta 3”

 

 

 

 

STRATEGJIA AL 2018 2022

pretstavkaal

mediumskapismenostmk

odgovorispravkaalb

rodot-al

licasosetilnapoprecenost

furnizime publike

zakon-avmu-al

ZM-ALB

Strategija-albanski