header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

Агенцијата изврши редовен надзор врз работата на 13 радиодифузери
PDF
Печати
Е-пошта

Скопје, 14.07.2017г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши редовен програмски надзор врз работата на 13 радиодифузери: Македонска Радиотелевизија  МРТ 1, Наша ТВ ДООЕЛ Скопје, 24 Вести ДООЕЛ Штип,  Алфа ТВ ДООЕЛ Скопје, Алсат – М ДОО Скопје, Канал 5 ДООЕЛ Скопје, Канал 5 Плус ДООЕЛ Скопје, ТВ Компани- 21-М ДООЕЛ Скопје, ТВ Шења ДООЕЛ Скопје, ТВ Сител 3 ДООЕЛ Скопје, ТВ Сител ДООЕЛ Скопје, ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп и ТВ Телма ДООЕЛ Скопје.

Надзорот е извршен со цел да се утврди дали истите радиодифузери емитувале европски аудиовизуелни дела во текот на годината.

Со извршениот надзор е констатирано дека сите горенаведени радиодифузери постапиле согласно законските одредби.

Извештаите може да се преземат на следните линкови:

Македонска Радиотелевизија  МРТ 1

Наша ТВ ДООЕЛ Скопје

24 Вести ДООЕЛ Штип

Алфа ТВ ДООЕЛ Скопје

Алсат – М ДОО Скопје

Канал ДООЕЛ Скопје

Канал 5 Плус ДООЕЛ Скопје

ТВ Компани- 21-М ДООЕЛ Скопје

ТВ Шења ДООЕЛ Скопје

ТВ Сител 3 ДООЕЛ Скопје

ТВ Сител ДООЕЛ Скопје

ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп

ТВ Телма ДООЕЛ Скопје

 

 

STRATEGIJA 2018 2022

MK Inforaci od javen karakter 3

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak