header logo al

  • kush jemi ne 1
  • Albanski 18
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

Radiodifuzeri AL

OJEKM AL

Pecateni mediumi AL

Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin e tyre në shikueshmërinë e përgjithshme të TV stacioneve, për muajt maj dhe qershor 2017
PDF
Shtyp
Shp?rndaje me Post? Elektronike

Shkup, 14.07.2017 - Të dhënat për shtrirejn e radiostacioneve si dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive për periudhën maj dhe qershor 2017, mund të merren në këtë link

 

STRATEGJIA AL 2018 2022

AL Inforaci od javen karakter 3

pretstavkaal

mediumskapismenostmk

odgovorispravkaalb

rodot-al

licasosetilnapoprecenost

furnizime publike

zakon-avmu-al

ZM-ALB

Strategija-albanski