header logo al

  • kush jemi ne 1
  • Albanski 18
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

Radiodifuzeri AL

OJEKM AL

Pecateni mediumi AL

Agjencia realizoi mbikqyrje të rregullt të punës së 13 radiodifuzerëve – për veprat e producentëve të pavarur
PDF
Shtyp
Shp?rndaje me Post? Elektronike

Shkup, 17.07.2017 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikqyrje të rregullt programore të punës së 13 radiodifuzerëve: Radiotelevizioni i Maqedonisë RTM1, Nasha TV SHPKNJP Shkup, 24 Vesti SHPKNJP Shtip, Alfa TV SHPKNJP Shkup, Alsat-M SHPK Shkup, Kanal 5 SHPKNJP Shkup, Kanal 5 Plus SHPKNJP Shkup, TV Kompani 21-M SHPKNJP, TV Shenja SHPKNJP shkup, TV Sitel 3 SHPKNJP Shkup, TV Sitel SHPKNJP Shkup, TV Sonce SHPKNJP Prilep dhe TV Telma SHPKNJP Shkup.

Mbikqyrja është realizuar me qëllim që të konstatoher nëse këto radiodifuzerë që emetojnë program në nivel shtetëror, nga buxheti i paraparë për programet e vitit 2016, kanë ndarë së paku 10% për vepra evropiane audiovizuele nga producentë të pavarur, me c’rast së paku gjysma e veprave duhet të jenë të prodhuara në peesë vitet e fundit.

Me mbikqyrjen e realizuar është konstatuar se të gjithë raduiodifuzerët kanë vepruar sipas dispozitës ligjore.

Raportet mund të merren në këto linke:

Radiotelevizioni i Maqedonisë RTM 1

Alfa TV SHPKNJP Shkup

Alsat-M SHPK Shkup

Kanal 5 SHPKNJP Shkup

TV Sitel SHPKNJP Shkup

TV Telma SHPKNJP Shkup

Nasha TV SHPKNJP Shkup

24 Vesti SHPKNJP Shtip 

TV Kompani 21-M SHPKNJP Shkup

TV Shenja SHPKNJP Shkup

TV Sitel 3 SHPKNJP Shkup

TV Sonce SHPKNJP Prilep

Kanal 5 Plus SHPKNJP Shkup

 

STRATEGJIA AL 2018 2022

pretstavkaal

mediumskapismenostmk

odgovorispravkaalb

rodot-al

licasosetilnapoprecenost

furnizime publike

zakon-avmu-al

ZM-ALB

Strategija-albanski