header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

Скопје, 19.07.2017г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го осудува вчерашниот инцидент во општина Чаир, при кој новинарска екипа на ТВ Шења била изложена на закани од страна на лица, кои тврделе дека се симпатизери на политичка партија.

Суштината на новинарската професија е да обезбеди јавноста да биде информирана за сите прашања и оттаму, новинарите не смеат да бидат попречувани при известувањето за кој било проблем без оглед дали тој ги засега сите граѓани или населението на некоја локална заедница.

Како и многупати досега, апелираме да се почитува достоинството на медиумските работници и да се овозможат услови за професионална работа на медиумите.

 

izborimk

STRATEGIJA 2018 2022

MK Inforaci od javen karakter 3

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak