header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

Скопје, 26.07.2017г. – Телевизија Канал Вис од Струмица, ја извести Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги дека нивната новинарската екипа која ја следела вчерашната седница на Советот на Општина Ново Село, не само што била попречена да ја извршува својата професионална обврска туку била изложена и на вербални напади.

Агенцијата како и повеќепати досега, ги осудува сите форми на притисок и навреди врз новинарите и медиумските работници и повторно повикува да се почитува како достоинството на новинарската професија така и личното достоинство на медиумските професионалци. Воедно, Агенцијата потсетува дека обезбедувањето услови за непречено работење на медиумите е неопходен предуслов за функционирањето и развојот на едно демократко општество.

 

izborimk

STRATEGIJA 2018 2022

MK Inforaci od javen karakter 3

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak