header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

Извршен вонреден надзор врз кабелскиот оператор МУЛТИМЕДИЈА – НЕТ
PDF
Печати
Е-пошта

Скопје, 27.07.2017г. - Врз кабелскиот оператор МУЛТИМЕДИЈА – НЕТ ДОО Скопје, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши вонреден програмски надзор за неколку законски обврски - реемитување на програмски сервиси со порнографија само во кодиран облик, титлување на македонски или на јазикот на заедницата која не е мнозинство во РМ, регистрација на програмски сервиси во Агенцијата и реемитување на програмски сервиси само во сервисната зона за која радиодифузерите ја имаат добиено дозволата за обезбедување на ТВ или радио емитување.

Агенцијата утврди дека кабелскиот оператор за своите корисници ги реемитувал програмските сервии Cartoon Network и Boomerang, кои не се опфатени со потврдите за регистрација на програмски сервиси издадени од Агенцијата.

Извештајот од спроведениот надзор може да се преземе на линкот: МУЛТИМЕДИЈА – НЕТ ДОО Скопје 

 

izborimk

STRATEGIJA 2018 2022

MK Inforaci od javen karakter 3

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak