header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

Редовен надзор врз кабелските оператори ВОКС КАТВ и КДС-КАБЕЛ НЕТ
PDF
Печати
Е-пошта

Скопје, 08.08.2017г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши редовен програмски надзор врз кабелските оператори ВОКС КАТВ ДОО Гостивар и КДС-КАБЕЛ НЕТ ДОО Прилеп.

Предмет на надзорот беа законските обврски за реемитување на програмски сервиси со порнографија само во кодиран облик, титлување на македонски или на јазикот на заедницата која не е мнозинство во РМ, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, регистрација на програмски сервиси во Агенцијата и реемитување на програмски сервиси само во сервисната зона за која радиодифузерите ја имаат добиено дозволата за обезбедување на ТВ или радио емитување.

И двата кај двата кабелски оператори не се констатирани законски прекршувања.

Извештаите од извршените надзори се достапни на линковите:

ВОКС КАТВ ДОО Гостивар

КДС-КАБЕЛ НЕТ ДОО Прилеп

 

izborimk

STRATEGIJA 2018 2022

MK Inforaci od javen karakter 3

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak