header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2013
PDF
Печати
Е-пошта

izbori

 

Потсетување за обврските што произлегуваат од изборната регулатива (превземи во .pdf)

 

 

 

 

 

Изборен законик

 

Изборен законик (пречистен текст - 2011) (превземи во .pdf)

 

Закон за изменување и дополнување на изборниот законик 2012 (превземи во .pdf)

 

 Правилници за избори


- Правилник за однесувањето на радиодифузерите во периодот пред започнување на изборната кампања (преземи во .pdf)


- Правилник за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборна кампања (преземи во .pdf)

 

STRATEGIJA 2018 2022

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak