header logo al

  • kush jemi ne 1
  • Albanski 18
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

Radiodifuzeri AL

OJEKM AL

Pecateni mediumi AL

ANALIZA NGA ASPEKTI PROGRAMOR
PDF
Shtyp
Shp?rndaje me Post? Elektronike

Pluralizmi politik:

pdfPluralizmi politik në lajmet telivizive të radiodifuzerit publik о 2012

pdfPluralizmi politik në lajmet telivizive të radiodifuzerit publik 2011

pdfPluralizmi politik në lajmet televizive të radiodifuzerit publik  2010

 

Analiza:

pdfAnalizë e serviseve radio programore të radiodifuzerit publik  MRT ( 3-9 nëntor 2011)
pdfAnalizë e serviseve programore televizive të radiodifuzerit publik MRT  (3-9 nëntor 2011)
pdfAnalizë e programeve të MRT 2010

pdfAnalizë e komunikative e infromimit në lajmet qendrore të  МТV1, ТV А1 dhe ТV Sitel 2010

 
 
Gjinia në programet televizive:
 
Raporte:
 
 
Zgjedhjet:
 
Zgjedhjet Lokale - 2013
 

pdfRaport nga mbulimi mediatik i fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale 2013, në lajmet gjatë 10-të ditëve  (27 mars – 5 prill 2013) 

pdfRaport nga mbulimi mediatik i zgjedhjeve lokale 2013 në lajme gjatë 10-të ditëve të para  (4 – 13 mars 2013) 

pdfRaport nga mbulimi mediatik i zgjedhjeve lokale  2013 në lajme gjatë 10 ditëve (4 – 13 mars 2013) 

Zgjedhje të parakohshme parlamentare- 2011

pdfRaport nga monitorimi i mbulimit mediatik i zgjedhjeve të parakohshme parlamentare  për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në vitin 2011

Zgjedhje presidenciale dhe lokale - 2009

pdfRaport nga mbulimi mediatik i zgjedhjeve presidenciale në vitin 2009

Zgjedhje parlamentare - 2008

pdfRaport nga mbulimi mediatik i zgjedhjeve të parakohshme për deputet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë

Hulumtime:

 
 

STRATEGJIA AL 2018 2022

pretstavkaal

mediumskapismenostmk

odgovorispravkaalb

rodot-al

licasosetilnapoprecenost

furnizime publike

zakon-avmu-al

ZM-ALB

Strategija-albanski