header logo al

  • kush jemi ne 1
  • Albanski 18
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

Radiodifuzeri AL

OJEKM AL

Pecateni mediumi AL

ANALIZA LIGJORE - MASAT E KRYERA
PDF
Shtyp
Shp?rndaje me Post? Elektronike

RADIODIFUZERË, PUBLIKUES TË MEDIEVE TË SHTYPURA DHE OPERATORËT E RRJETEVE PUBLIKE TË KOMUNIKIMIT

altAnaliza e të gjitha masave të ndërmarra nga ana e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele kundër radiodifuzerëve, publikuesve të medieve të shtypura dhe operatorëve të rrjetit publik të komunikimit elektronik dhe shkeljet më të shpeshta nga ana radiodifuzerëve, publikuesve të medieve të shtypura dhe operatorëve të rrjetit publik të komunikimit në periudhën nga 1 korriku e deri më 31 dhjetor të vitit 2015.

altAnaliza e të gjitha masave të ndërmarra nga ana e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele kundër radiodifuzerëve, publikuesve të medieve të shtypura dhe operatorëve të rrjetit publik të komunikimit elektronik dhe shkeljet më të shpeshta nga ana radiodifuzerëve, publikuesve të medieve të shtypura dhe operatorëve të rrjetit publik të komunikimit në periudhën nga 1 janari e deri më 30 qershor të vitit 2015

altAnaliza e të gjitha masave të ndërmarra nga ana e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele kundër radiodifuzerëve, publikuesve të medieve të shtypura dhe operatorëve të rrjetit publik të komunikimit elektronik dhe shkeljet më të shpeshta nga ana radiodifuzerëve, publikuesve të medieve të shtypura dhe operatorëve të rrjetit publik të komunikimit në periudhën nga 1 korriku e deri më 31 dhjetor të vitit 2014.

altAnaliza e të gjitha masave të ndërmarra nga ana e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele kundër radiodifuzerëve, publikuesve të medieve të shtypura dhe operatorëve të rrjetit publik të komunikimit elektronik dhe shkeljet më të shpeshta nga ana radiodifuzerëve, publikuesve të medieve të shtypura dhe operatorëve të rrjetit publik të komunikimit në periudhën nga 1 janari e deri më 30 qershor të vitit 2014.

 

RADIODIFUZERËT

altAnaliza e kontesteve administrative, të iniciuara kundër akteve të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (në periudhën nga janari e deri në dhjetor të vitit 2015)

altAnaliza e procedurave kundërvajtëse të iniciuara kundër radiodifuzerëve (në periudhën nga 1 korriku e deri më 31 dhjetor të vitit 2015).

altAnaliza e procedurave kundërvajtëse të iniciuara kundër radiodifuzerëve (në periudhën nga 01 korriku e deri më 31 dhjetor të vitit 2014).

altAnaliza e kontesteve administrative, të iniciuara kundër vendimeve të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në periudhën nga janari e deri në dhjetor të vitit 2014)

altAnaliza e procedurave kundërvajtëse gjyqësore për shkak të përcaktimit të efektivitetit të sanksioneve të shqiptuara kundërvajtëse, ndaj procedurave të iniciuara kundërvajtëse kundër radiodifuzerëve (nga 1 janari e deri më 30 qershor të vitit 2014)

altAnalizë e procedurës për kundërvajtje gjyqësore për shkak të përcaktimit të shqiptimit të sanksioneve për kundërvajtje të nismës së procedurave për kundërvajtje kundër radiodifuzerëve (prej datës 1 qershor, зderi me datë  31- dhjetor të vitit 2013)

alt Analizë e të gjitha masave të realizuara, dërgimi i paralajmërimeve dhe informim nga ana e Këshillit të radiodifuzionit të RM-ës kundër radiodifuzerëve dhe shkeljet më të shpeshta nga ana e radiodifuzerëve në periudhë prej datës 1 qershor deri më 31 dhjetor 2013.

altAnaliza ligjore e rezultateve nga nga zbatimi i procedurave për shlyerjen e procedurave për kundërvajtje kundër radiodifzerëve në periudhë në periudhë prej 01 janar deri më  30 qershor  2013.  Shtojcën mund ta merni  këtu.

altAnaliza e të gjitha masave të sjellura dhe paralajmërimet e dërguara nga ana e Këshillit të Radiodifuzionit të RM-ës kundër radiodifuzerëve i dhe shkelje më të shpeshta nga ana e radiodifuzereve në periudhë nga 1 janar deri më 30 qershor të vitit  2013.


pdfAnaliza e ligjore e procedurave për kundërvajtje për shkak të përcaktimit  e efektivitetit të shqiptimit të sanksioneve pas sjelljes  të sanksioneve të sjelljes sl procedurave për kundërvajtje kundër radiodifuzerëve   (30 qershor  2012)

 

pdfAnalizë e të gjithë masavae të mirautara, informim dhe ndërmendje të dërguara nga ana e KRD-ës kundër radiodifuzerëve  dhe shkelje më të shpeshta nga ana e radiodifuzerëve në periudhë  prej 1 qershor deri më 30 qershor 2012

 

pdfAnalizë e të gjithë masavae të mirautara, informim dhe ndërmendje të dërguara nga ana e KRD-ës kundër radiodifuzerëve  dhe shkelje më të shpeshta nga ana e radiodifuzerëve në periudhë  prej 1 qershor deri më 30 qershor 2012

 

pdf Analizë e gjykatës së  procedurave për kundërvajtje  për shkak  të prcaktimit të efikasitetit të sanksioneve  të shqiptuara të procedurave të shjkeljes se iniciuara   30 qershor 2012

 

pdfAnalizë ligjore e e rezultateve nga inicimi i procedurave për kundërvajtje kundër radiodifuzerëve (në periudhë prej janar deri më qershor 2011)

pdfAnalizë e të gjitha masave të miratuara nga ana e Këshillit të Radiodifuzionit të RM-ës kundër radiodifuzerëve dhe shkelje më të shpeshta nga ana e radiodifuzerëve në periudhë prej 1 janar deri më 30 qershor 2011

 

OPERATORËT E RRJETITI TË KOMUNIKACIONIT PUBLIK

 

pdfAnalizë e mbikqyrjes në bazë të obligimeve të rrjetit të komunikacionit publik: paketa të regjistruara, dënime të shqiptuara, shkelje më të shpeshta dhe shqiptimi i masave në tre mujorin e tretë më datë 2011

 

pdfAnalizë e mbikqyrjes në bazë të obligimeve të rrjetit të komunikacionit publik: paketa të regjistruara, dënime të shqiptuara, shkelje më të shpeshta dhe shqiptimi i masave në tre mujorin e tretë më datë 2011

 

STRATEGJIA AL 2018 2022

pretstavkaal

mediumskapismenostmk

odgovorispravkaalb

rodot-al

licasosetilnapoprecenost

furnizime publike

zakon-avmu-al

ZM-ALB

Strategija-albanski