header logo al

  • kush jemi ne 1
  • Albanski 18
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

Radiodifuzeri AL

OJEKM AL

Pecateni mediumi AL

Të tjera
PDF
Shtyp
Shp?rndaje me Post? Elektronike

 PLANE:

- Plani për destinimin dhe shpërndarjen e kapacitetit të transmetimit të multipleksit tokësor digjital mund ta merni këtu.

- Plani për ndryshimin dhe plotësimin e planit për destinimin dhe shpërndarjen e kapacitetit të transmetimit të multipleksit tokësor digjital  nr.01-6569/1 më datë 26.12.2012 mund ta merrni këtu.

UDHËZIME:

-Këtu mund ta merrni Doracakun për krijimin e kushteve të tregut për rritje të qëndrueshme ekonomike të industrisë së medias dhe konkurrencës së ndershme

-Këtu mund ta merrni Doracakun  për vlerësimin e pluralizmit mediatik (pluralizëm të brendshëm)

-Këtu mund ta merrni  Doracakun  për shqiptimin dhe zbatimin e masave sipas ligjit për veprimtari radiodifuzive.

 

STRATEGJIA AL 2018 2022

pretstavkaal

mediumskapismenostmk

odgovorispravkaalb

rodot-al

licasosetilnapoprecenost

furnizime publike

zakon-avmu-al

ZM-ALB

Strategija-albanski