Picking out the Tennessee Titans' controlling owner is very easy at training camp. Look for the woman wearing the red ball cap.Amy Adams Strunk, who took Derrick Henry Jerseys over the NFL franchise her father founded in 1960, spent time Tuesday signing autographs and posing for photos. Eddie George Jerseys Becoming comfortable as the face of Tennessee ownership took some time for a woman who calls herself a country girl at heart. Fans were demanding to know more about her before trusting the Titans with their hard-earned cash."It was daunting in the beginning," Strunk said. Kendall Wright Jerseys "There was a lot to do, a lot to fix. We had to get the team going in the right direction again, so I laid low for a while. I guess you could say I'm out now."Bud Adams Delanie Walker Jerseys died in October 2013 at the age of 90 , leaving the Titans to his family. Marcus Mariota Jerseys Tommy Smith, married to Strunk's sister Susie, was named Titans' president and chief executive officer later that same month. But Smith fired coach Mike Munchak after a 7-9 season in 2013 and hired Ken Whisenhunt, who went 2-14 in his first year on the job in 2014.Smith retired as team president in March 2015, and after growing up watching her father conduct football business at the breakfast table, Strunk took over as controlling owner and as co-chair of the board of directors with her sister. She also owns a farm and oil and gas company in Texas."I didn't see myself ever in this position," Strunk said. "I just had my opinions, kept them to myself as a smart daughter does at times. I don't want to say you learn by osmosis. That's silly. But being around this your entire life, this just wasn't like a new thing to me."Strunk watched as the Titans drafted Marcus Mariota at No. 2 overall only to stumble to a 1-6 start. After the Titans gave up seven sacks in Houston where this franchise spent so many decades, Strunk fired Whisenhunt on Nov. 3 and made tight ends coach Mike Mularkey interim coach.When the season ended, Strunk interviewed Mularkey along with three other candidates. She then decided to keep Mularkey two days after hiring Tennessee native Jon Robinson as a first-time general manager.

header logo al

  • kush jemi ne 1
  • Albanski 18
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

Radiodifuzeri AL

OJEKM AL

Pecateni mediumi AL

Punët e KRD - ës
AKTET E PËRGJITHSHME
PDF
Shtyp
Shp?rndaje me Post? Elektronike

- Këtu mund ta merrni  Vendimin për dorëzimin e dokumentacionit ndaj kërkesës dhe shkrimeve të tjera drejtuar në arkivin e Këshillit të radiodifuzionit.  

Rregulloret:

19.08.2016 - Rregullorja e rendit të punës dhe përgjegjësisë disiplinore dhe materiale të të punësuarve në shërbimin profesional të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele – Teksti i spastruar (shkarko në pdf)

19.11.2014- Rregullore për mënyrën e bërjes kopje të sigurta, arkivim dhe sigurim, si dhe përsëri kthyerje të të shënave të ruajtura personale (shkarko në  pdf)

19.11.2014- Rregullore për formën dhe përmbajtjen e identifikimit zyrtar të personit të autrizuar për krerjen e mbikqyrjes profesionale dhe mënyrën e dhënjes dhe marrjes të sajë (shkarko në pdf)

19.11.2014- Rregullore për shkatrimin e dokumenteve, si dhe shkatrimin, fshirjen dhe pastrimin e e mediumit në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (shkarko në pdf)

19.11.2014- Rregullore për formën dhe përmbajtjen e informimit për strukturën pronësore (shkarko në pdf)

19.11.2014- Rregullore për masat tekenike dhe organizative për sigurimin e fshhtësisë për përpunimin e të dhënave personale të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele  (shkarko në pdf)

14.10.2014- Rregullore për mënyrën e dorëzimit të dokumentacioneve shoqërues drejt letrave dhe ankesat drjetuara deri në arkivin e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (shkarko në pdf)

08.07.2014- Rregullore e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për shfrytëzimin e mjeteve për përfaqësim (shkarko në pdf)

08.07.2014- Rregullore për mënyrën e shfrytëzimit, drejtimit dhe mirëmbajtje e veturave zyrtare të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (shkarko në  pdf)

08.07.2014- Rregullore për shfrytëzimin e telefonave zyrtar dhe modemit 3G USB në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (shkarko në pdf)

-Këtu mund ta merni Vendimin për dorëzimin e dokumentacinit mbështetës të kërkesave dhe shkrimeve të tjera te arkivi i Këshillit të Radiodifuzionit.

- Rregullore për punën e KRD të RM  prej 31.01.2012 (mbart në .pdf)

- Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për punën e KRD  prej 31.01.2012 (mbart në .pdf)

 - Rregullore për punën e KRD të RM  prej 13. 12.2011 (mbart në .pdf)

 - Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për punën e KRD  prej 14.09.2011 (mbart në .pdf)

 - Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për punën e KRD  prej 19.06.2006 (mbart në .pdf)

(mbart në .pdf)

- Rregullorev për procedurat e punës financiare dhe kontabilitetit të KRD (mbart në .pdf)

 Udhëzim për mënyrën e shfrytëzimit, qeverisjes dhe mirëmbajtjes së automjeteve zyrtare të KRD(mbart në .pdf)

 Rregullore e kushteve, mënyra dhe veprimi  për lëshimin e kopjeve të incizuara të publikimit të informacionit në suazat e servisit programor të radiodiffuzerëve në nivel shtetëror në Republiken e Maqedonisë dhe radiodifuzerëve në regjionin e Shkupit  (Qytetin e  Shkupit dhe rrethina e tij) (mbart në . pdf)

 Udhëzim për masat teknike dhe organizative për sigurimin e fshehtësisë dhe sigurimin e e përpunimit të të dhënave personale në Këshillin e Radiodifuzionit të RM-ës (mbart në . pdf)

 

izborial

takim i trete publik 2017

STRATEGJIA AL 2018 2022

AL Inforaci od javen karakter 3

pretstavkaal

mediumskapismenostmk

odgovorispravkaalb

rodot-al

licasosetilnapoprecenost

furnizime publike

zakon-avmu-al

ZM-ALB

Strategija-albanski