header logo al

  • kush jemi ne 1
  • Albanski 18
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

Radiodifuzeri AL

OJEKM AL

Pecateni mediumi AL

OPERATORËT E RRJETEVE PUBLIKE TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE
PDF
Shtyp
Shp?rndaje me Post? Elektronike

RREGULLORET:

30.03.2015 – Rregullore për përcaktimin e lokacioneve për marrjen e sinjalit të operatorëve të rrjeteve publike të komunikimit elektronik dhe ofruesve të shërbimeve mediatike audiovizuele me kërkesë (shkarko në pdf)

21.11.2014- Rregullore për përmbajtjen dhe formën e paraqitjes për evidentimin në regjistrin e operatorëve të cilët transmetojnë pako programore dhe të vërtetimit për regjistrimin e pakove programore/serviseve (shkarko në pdf)

 

Parakontrata:

Parakontratën për emetimin/transmetimin shërbimit programor të TV/RA përmes operatorit të rrjetit publik të komunikimit elektronik mund ta merrni këtu.

 

STRATEGJIA AL 2018 2022

pretstavkaal

mediumskapismenostmk

odgovorispravkaalb

rodot-al

licasosetilnapoprecenost

furnizime publike

zakon-avmu-al

ZM-ALB

Strategija-albanski