header logo al

  • kush jemi ne 1
  • Albanski 18
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

Radiodifuzeri AL

OJEKM AL

Pecateni mediumi AL

ANALIZA TË TJERA/PUBLIKACIONE
PDF
Shtyp
Shp?rndaje me Post? Elektronike

Të dhëna për fushën e radiostacioneve dhe ndikimit të Televizioneve satelitore, rajonale dhe lokale në shikueshmërinë e përgjithshme:

 

2016

 

pdf iconRaporti vjetor për vitin 2016 lidhur me shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin e stacioneve televizive në shikueshmërinë e përgjithshme që emetojnë program në nivel shtetëror përmes satelitit ose rrjetit publik të komunikimit elektronik si dhe të stacioneve televizive që emetojnë program në nivel rajonal dhe lokal

pdf iconTë dhënat lidhur me shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin e stacioneve televizive në shikueshmërinë e përgjithshme që emetojnë program në nivel shtetëror përmes satelitit ose rrjetit publik të komunikimit elektronik si dhe të stacioneve televizive që emetojnë program në nivel rajonal dhe lokal, për tremujorin e katërt të vitit 2016

pdf icon Të dhënat lidhur me shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin e stacioneve televizive në shikueshmërinë e përgjithshme që emetojnë program në nivel shtetëror përmes satelitit ose rrjetit publik të komunikimit elektronik si dhe të stacioneve televizive që emetojnë program në nivel rajonal dhe lokal, për tremujorin e tretë të vitit 2016

pdf iconTë dhënat lidhur me shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin e stacioneve televizive në shikueshmërinë e përgjithshme që emetojnë program në nivel shtetëror përmes satelitit ose rrjetit publik të komunikimit elektronik si dhe të stacioneve televizive që emetojnë program në nivel rajonal dhe lokal, për tremujorin e dytë të vitit 2016 

 

pdf iconTë dhënat lidhur me shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin e stacioneve televizive në shikueshmërinë e përgjithshme që emetojnë program në nivel shtetëror përmes satelitit ose rrjetit publik të komunikimit elektronik si dhe të stacioneve televizive që emetojnë program në nivel rajonal dhe lokal për tremujorin e parë të viti 2016 

 

2015

pdf iconTë dhëna për fushën e radiostacioneve dhe ndikimit të Televizioneve satelitore, rajonale dhe lokale në shikueshmërinë e përgjithshme – tremujori i katërt viti 2015 

 

pdf iconTë dhëna për fushën e radiostacioneve dhe ndikimit të Televizioneve satelitore, rajonale dhe lokale në shikueshmërinë e përgjithshme – tremujori i tretë i vitit 2015

 pdf iconTë dhëna për fushën e radiostacioneve dhe ndikimit të Televizioneve satelitore, rajonale dhe lokale në shikueshmërinë e përgjithshme – tremujori i dytë i vitit 2015

pdf iconTë dhëna për fushën e radiostacioneve dhe ndikimit të Televizioneve satelitore, rajonale dhe lokale në shikueshmërinë e përgjithshme – tremujori i parë i vitit 2015

Shpjegues:

pdf icon Shpjeguesin për monitorimin e „gjuhës së urrejtjes" mund ta merrni këtu

Hulumtim nga mendimi i publikut:

pdf iconHulumtimi i opinionit publik për programe të ndryshme të televizioneve dhe radio kanaleve vendore prill 2013

pdf iconHulumtim i mendimit të publikut për vitin 2009

Analiza e ndjekjes së strukturës pronësore:

pdf iconAnaliza e ndjekjes së strukturës pronësore radiodifuzerëve dhe detyrimet e tyre në pikëpamje të transparencës së pronësisië në periushë prej 01 janar deri më 30 qershor 2013

pdf iconAnaliza e ndjekjes e strukturës pronësore të raidodifuzerëve dhe obligimeve të tyre në pikpamje të transperencës së pronësisë në periudhë deri më 31 dhjetor të vitit 2012

pdf iconAnaliza e ndjekjes e strukturës pronësore të raidodifuzerëve dhe obligimeve të tyre në pikpamje të transparencës  së pronësisë në periudhë prej 01 janar deri më 30 qershor 2012

 

Analiza e strukturës e të punësuarve:

pdf iconAnaliza e strukturës e të punësuarve në industrinë radiodifuzive në vitin 2015

pdf iconAnaliza e strukturës e të punësuarve në industrinë radiodifuzive në vitin 2014

pdf iconAnaliza e strukturës e të punësuarve në industrinë radiodifuzive në vitin 2013

pdf iconAnalizë e strukturës e të punësuarve në industrinë radiodifuzive sipas përkatësisë etnike në vitin 2012

Analizë e strukturës e të punësuarve në industrinë radiodifuzive në bazë të përkatësisë etnike

Analizë e strukturës e të punësuarve në industrinë radiodifuzive në vitin 2011

Analizë e strukturës  e të punësuarve në industrinë radiodifuziove në vitin 2010

 

Analiza për pagesën e kompensimit të lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive:

Analizë e ndjekjes së obligimeve të radiodifuzerëvepër pagesen e kompensimit të lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive në periudhë prej 1 janar deri më 30 qershor të vitit 2012

Analizë gjysëm vjetore  e ndjekjes së obligimeve të radiodifuzerëve për pagesën e kompensimit e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive në periudhë prej 1 janar deri më 30 qershor të vitit 2012

Analizë e ndjekjes së obligimeve të radiodifuzerëve për pagesën e kompensimit të lejes për të ushtruar veprimtari radiodifuzive në perudhë prej 1 qershor deri më 31 nëntor  2011 година

Analiza e mbikëqyrjes në bazë të detyrimeve të rrjetit të komunikimit publik dhe aktivitet e tjera të Sektorit për pengimin e piraterisë dhe mbrojtjes të Drejtave të Autorit e të Drejtave të Ngjashme për kuartalin e dytë në vitin 2011.

 

STRATEGJIA AL 2018 2022

pretstavkaal

mediumskapismenostmk

odgovorispravkaalb

rodot-al

licasosetilnapoprecenost

furnizime publike

zakon-avmu-al

ZM-ALB

Strategija-albanski