header logo al

  • kush jemi ne 1
  • Albanski 18
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

Radiodifuzeri AL

OJEKM AL

Pecateni mediumi AL

Formularë për qytetarërt
PDF
Shtyp
Shp?rndaje me Post? Elektronike

Kërkesë për qasje në informata me karakter publik

 

Me qëllim që ta lehtësojë qasjen në informacione me karakter publik, Këshilli i Radiodifuzionit përgatiti  Listë informacionesh me karakter publik dhe siguroi formularin Kërkesë për të marrë informacione me karakter publik.

Person zyrtar që ndërmjetëson tek informacionet dhe kërkuesve të informacioneve me karakter publik të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele iu jep ndihmën është Cvetanka Mitrevska

c.mitrevska@avmu.mk

tel: 02/3103 415

Faqja e internetit: www.avmu.mk 

Kërkesat tuaja mund t’i drejtoni në rrugë postare, në adresën: 
Agjencia për shërbime audio dhe audiovizuele,
Pallati Panko Brashnarov palace, rr.“Makedonija” nr.38, 1000 Shkup

Po deshët që Komisionit për Ruajtjen e së Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik t’i drejtoni ankesë, këtë mund ta bëni me ndihmën e formular

Mos harroni: Për kërkesat ose ankesat e dorëzuara duhet të merrni vërtetime përkatëse pranimi.

 

STRATEGJIA AL 2018 2022

pretstavkaal

mediumskapismenostmk

odgovorispravkaalb

rodot-al

licasosetilnapoprecenost

furnizime publike

zakon-avmu-al

ZM-ALB

Strategija-albanski