header logo al

  • kush jemi ne 1
  • Albanski 18
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

Radiodifuzeri AL

OJEKM AL

Pecateni mediumi AL

Formulare per operatore
PDF
Shtyp
Shp?rndaje me Post? Elektronike

Word10Logo

Paraqitjen për evidentimin në regjistrin e operatorëve të rrjeteit të komunikacionit elektronik publik dhe regjistrimin e serviseve programore mund ta merrni këtu  këtu.

 

 

RREGULLORET:

- Rregulloren për përmbajtjen dhe formën e fletëparaqitjes për evidentimin në regjistrin e operatorëve që ritransmetojnë pako programore dhe të vërtetimin për regjistrimin e pakove/shërbimeve programore ((shkarko në pdf)

- Rregullore për rajonet e emetimit të shërbimeve programore të televizionit dhe radios (shkrarko në pdf)   

 

Parakontrata:

Parakontratën për emetimin/transmetimin shërbimit programor të TV/RA përmes operatorit të rrjetit publik të komunikimit elektronik mund ta merrni këtu.

 

STRATEGJIA AL 2018 2022

pretstavkaal

mediumskapismenostmk

odgovorispravkaalb

rodot-al

licasosetilnapoprecenost

furnizime publike

zakon-avmu-al

ZM-ALB

Strategija-albanski