header logo al

  • kush jemi ne 1
  • Albanski 18
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

Radiodifuzeri AL

OJEKM AL

Pecateni mediumi AL

Formularë për dhënien e RA dhe TV / ASHMA-së sipas kërkesave
PDF
Shtyp
Shp?rndaje me Post? Elektronike

FORMULARË PËR DHËNËSIT E RA DHE TV

 

Word10Logo Formularin për vepra audiovizuele evropiane dhe vepra evropiane nga producent të pavarur për (2014) mund ta merni këtu

 

 


Word10Logo

Formularin për strukturë pronësore, redaktorët dhe pnën ekonomike të radiodifuzerëve mund ta merrni këtu.  

  

 


Word10Logo

Fletpëaraqitjen për evidentimin në regjistrin e ofruesve të shërbimeve audioviyzuele sipas kërkesave mund ta merrni këtu. 

 

 


 

STRATEGJIA AL 2018 2022

AL Inforaci od javen karakter 3

pretstavkaal

mediumskapismenostmk

odgovorispravkaalb

rodot-al

licasosetilnapoprecenost

furnizime publike

zakon-avmu-al

ZM-ALB

Strategija-albanski