header logo al

  • kush jemi ne 1
  • Albanski 18
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

Radiodifuzeri AL

OJEKM AL

Pecateni mediumi AL

Operatorë
PDF
Shtyp
Shp?rndaje me Post? Elektronike

Operatorët e rrjeteve të komunikacionit publik i transmetojnë përmbajtjet audio-vizive (përmbajtjet e televizionit e të radios, shërbimet audio dhe video me kërkesë, televizionin e  paguar e ngjashëm) përmes platformave të ndryshme të telekomunikacionit (rrjeteve analoge ose digjitale DVB-C), kabllove koaksiale ose optike, përçuesve telefonikë prej bakri (IPTV), rrjeteve tokësore digjitale pa tel (DVB-T) ose rrjeteve satelitore (DVB-S) e të tjera deri te konsumenti i fundit – publiku (audienca).

Pa dallim se në cilën platformë transmetohen përmbajtjet dhe pa dallim se mënyra e transmetimit të tyre është analoge ose digjitale, operatorët e rrjeteve të komunikacionit publik paketat e tyre programore patjetër duhet t’i regjistrojnë në Këshillin e Radiodifuzionit. Në këtë mënyrë rregullatori i përmbajtjeve mediatike –Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele – i mbron të drejtat e autorit të krijuesve të përmbajtjeve audio-vizive dhe siguron ambient pluralistik dhe llojllojshmëri programore në përmbajtjet audio-vizive që riemetohen përmes rrjeteve të komunikacionit publik.

Në vazhdim është përditësimi i regjistrit të operatorëve të cilët transmetojnë pako programore. Të dhënat të cilat aktualisht janë në regjistër janë marrur nga lista e e operatorëve të rrjetit të komunikacionit publik për transmetimin e përmbajtjeve audio dhe audiovizuele.

excel-logoMbart regjistrin e operatorëve të cilat transmetojnë pako programore  - (përditësuar me datë 10.04.2017)

 

STRATEGJIA AL 2018 2022

pretstavkaal

mediumskapismenostmk

odgovorispravkaalb

rodot-al

licasosetilnapoprecenost

furnizime publike

zakon-avmu-al

ZM-ALB

Strategija-albanski