header logo al

  • kush jemi ne 1
  • Albanski 18
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

Radiodifuzeri AL

OJEKM AL

Pecateni mediumi AL

Plane dhe raportet për punën
Viti 2017 PDF Shtyp Shp?rndaje me Post? Elektronike

pdfProgrami i punës së Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2017 

pdfPlani vjetor për mbikëqyrje administrative gjatë vitit 2017  

pdfPlani vjetor për mbikëqyrje programore gjatë vitit 2017  

 

 

 
Viti 2016 PDF Shtyp Shp?rndaje me Post? Elektronike

pdfProgrami i punës së Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2016

pdfPlani vjetor për mbikëqyrje administrative gjatë vitit 2016

pdfPlani vjetor për mbikëqyrje programore gjatë vitit 2016

pdfPlani vjetor i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për furnizime publike në vitin 2016 të

pdfPlani financiar i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2016

 

 
 
Viti 2015 PDF Shtyp Shp?rndaje me Post? Elektronike

 pdfStrategjia për zhvillimin e teknologjive informatike dhe komunikuese si dhe planit aksionar të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2015-2018

pdfStrategjia për menaxhim me rreziqet

pdfProgrami i punës së ASHMA (aktivitetet e planifikuara dhe plani financiar për vitin 2015)

pdfPlani vjetor për furnizimet publike në vitin 2015 i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele

pdfNdryshimi i planit financiar të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin  2015

pdfPlani vjetor  për kryerjen e mbikqyrjes administrative

pdfPlan Vjetor për kryerjen e mbikqyrjes administrative

 
Viti 2014 PDF Shtyp Shp?rndaje me Post? Elektronike

 

pdfRaport vjetor për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, për vitin 2014.

pdfProgrami për punë në vitin 2014 dhe bartës i aktiviteteve dhe korniza kohore e ASHMA-së dhe plani financiar për vitin 2014

pdfPlan vjetor për realizimin e mbikqyrjes administrative (monitorim)

 

pdf Plan vjetor për realizimin e mbikqyrjes së programeve (monitorim) 

pdfMetodologjia për realizimin e mbikqyrjes së programeve (monitorim)

 

 
 
Viti 2013 PDF Shtyp Shp?rndaje me Post? Elektronike

http://www.srd.org.mk/images/pdf.jpgProgrami i punës për vitin 2013

 

pdfPlani financiar për punon në vivtin 2013

 

 pdfRaport për punën në vitin 2011
 
 
Viti 2012 PDF Shtyp Shp?rndaje me Post? Elektronike

http://www.srd.org.mk/images/pdf.jpgProgrami i punës për vitin 2012

http://www.srd.org.mk/images/pdf.jpgPlani financiar i punës për vitin 2012
 pdfRaport për punën e vitit 2012  
 
 
 
Viti 2011 PDF Shtyp Shp?rndaje me Post? Elektronike

http://www.srd.org.mk/images/pdf.jpgProgrami i punës për vitin 2011

http://www.srd.org.mk/images/pdf.jpgPlani financiar i punës së KRD-ës për vitin 2011

http://www.srd.org.mk/images/pdf.jpgRaport për punën e  vitit  2011
 
 
Viti 2010 PDF Shtyp Shp?rndaje me Post? Elektronike

http://www.srd.org.mk/images/pdf.jpgProgrami i punës për vitin 2010

http://www.srd.org.mk/images/pdf.jpgPlani financiar i punës së KRD-ës për vitin 2010

http://www.srd.org.mk/images/pdf.jpgRaport për punën e vitit  2010
 
 
 
Viti 2009 PDF Shtyp Shp?rndaje me Post? Elektronike

pdfProgrami i punës për vitin 2009

pdfRaport  për punën e vitit  2009
 
 
 
 


STRATEGJIA AL 2018 2022

pretstavkaal

mediumskapismenostmk

odgovorispravkaalb

rodot-al

licasosetilnapoprecenost

furnizime publike

zakon-avmu-al

ZM-ALB

Strategija-albanski