Избори

image_pdfimage_print

ИЗБОРИ 2016г.

– Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик
– Неофицијална верзија на пречистениот текст на Изборниот законик
– Методологијата за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време на изборните процеси
– Став на Агенцијата за обврската да врши надзор врз изборното медиумско претставување на интернет порталите
– Материјали од обуките за радиодифузерите за мониторинг на изборно медиумско претставување


ИЗМЕНИ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК – 2015 ГОДИНА

Извадок од Законот за изменување на Изборниот законик
Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик

Извадок од Изборниот законик – неофицијален текст


ИЗБОРИ 2014

Изборен законик
Извадок од изборниот законик за 2014 година
Концепт за мониторинг на радио и телевизиските програмски сервиси
Mетодологија за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радиотелевизиските програмски сервиси за време на изборни процеси


ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2013

СРД за време на избори врши мониторинг на претставувањето на изборната кампања во медиумите, политичкото рекламирање за време на изборите како и во периодот од објавувањето на изборите, па се’ до официјалниот почеток на предизборната кампања, како и во текот на предизборната кампања. Изборниoт мониторинг СРД го врши согласно Законот за радиодифузната дејност и Изборниот законик.


Мониторинг на изборите 2011
Accessibility

Accessibility