Извештаи од надзори и мерки – издавачи на печатени медиуми

image_pdfimage_print

ПОСЛЕДНИ СПРОВЕДЕНИ НАДЗОРИ И ИЗРЕЧЕНИ МЕРКИ

===========================================================================================================================

ИЗВЕШТАИ – ИЗРЕЧЕНИ МЕРКИ 

ДНЕВНИ ВЕСНИЦИ:
1. „Дневник” – издавач МЕДИА ПРИНТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
2.  „Нова Македонија“ – издавач РЕПРО ПРИНТ ДООЕЛ увоз – извоз Скопје
3. „Утрински весник“ – издавач МЕДИА ПРИНТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
4. „Слободен Печат“ – издавач СЛОБОДЕН ПЕЧАТ ДОО Скопје
5. „Коха“ – издавач КОХА ПРОДУЦТИОН ДОО Скопје
6. Дневен весник – Вест
7. „Вечер“ – издавач ВЕЧЕР ПРЕС ДООЕЛ Скопје 
8. „Македонски спорт“ – издавач МЕДИА ПРИНТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
9. „Независен“ – ИНДЕПЕНДЕНТ БАЛКАН ЊУС АГЕНСИ ДОО Скопје
10. „Дневен весник Лајм-издавач ТВ МЕДИА КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје 
НЕДЕЛНИ ВЕСНИЦИ:
1. „Фокус“ – издавач МЕДИА ПЛУС ФОКУС ДООЕЛ Скопје
2. „Капитал“ – издавач КАПИТАЛ МЕДИА ГРОУП ДОО увоз-извоз Скопје
3. „Теа Модерна“ – издавач МЕДИА ПРИНТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
4. „Република“ – издавач ПРВА РЕПУБЛИКА ДООЕЛ Скопје
5. “Коза ностра” – издавач ЛИБРО ЛИБЕРО ДООЕЛ Скопје
6. “Заман” – издавач ЗАМАН ДООЕЛ Скопје
7. “Јени Балкан” – издавач на ЈЕНИ БАЛКАН увоз извоз ДООЕЛ Скопје
8. “Битолски весник” – издавач БИТОЛСКИ ВЕСНИК Битола ДОО
9. „Скопско ехо“- издавач Друштвото за маркетиншки услуги Мармакс Степ ДООЕЛ Скопје
10. „Јени Балкан Хафтал’к Билтен“ – издавач  ЈЕНИ БАЛКАН ДООЕЛ Скопје

11. „Зенит“ – издавач Друштвото за издавачка дејност, трговија и услуги Зенит Прес Плус 

ДВОНЕДЕЛНИ ВЕСНИЦИ:
1. „Свет“ – издавач КОЛОР МЕДИА ДОО Скопје
2. “GTA” издавач МЕДИА ПРИНТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
МЕСЕЧНИ ВЕСНИЦИ:
1. “ФИЛМ +” – издавач ИЛИ-ИЛИ Ненад и Игор ДОО-Скопје
2. “Храна и вино” – издавач МЕД ФОКУС ТРЕЈД ДООЕЛ увоз извоз Скопје
3. „Направи сам” – издавач МЕДИА ПРИНТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
4. „Играј” – издавач МЕДИА ПРИНТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
5. „Мајка и бебе“ – издавач ГАЛА МЕДИЈА ДООЕЛ Скопје
6.  ГАЛА МЕДИА ДООЕЛ Скопје
7. „Живот на дланка“ – издавач ГАЛА МЕДИЈА ДООЕЛ Скопје
8. „Испрати рецепт” – издавач КОЛОР МЕДИА ДОО Скопје
9. „Unique” – издавач ГЛОБАЛ МЕДИА ДООЕЛ Скопје
10. „Убавина и здравје“ – издавач КОЛОР МЕДИА ДОО Скопје
11. „Auto Focus“ – издавач ГЛОБАЛ МЕДИА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
12. „Авто плус“ – издавач АМПТЕАМ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
13. „ЕМИТЕР“ – издавач ЕМИТЕР ДОО Скопје
14. “Економија и бизнис” – издавач ЕУРО-МАК КОМПАНИ ДОО увоз-извоз Скопје
15. “Руски доктор” – издавач КОЛОР МЕДИА ДОО Скопје
16. „Порта 3“ – Издавач БИРО ПРЕС ДОО Скопје
17. „Мини Либи“ – издавач АРС ЛАМИНА ДОО Скопјe
18. „Мини Либи“ – издавач АРС ЛАМИНА ДОО Скопјe – албански јазик
19. „Либи“ – издавач АРС ЛАМИНА ДОО Скопјe – албански јазик
20. „Шења“ – издавач ВИЗИОНИ М ДООЕЛ Скопје
21. „Јени Балкан“ – издавач ЈЕНИ БАЛКАН ДООЕЛ Скопје
22. „Story“ – издавач КОЛОР МЕДИА ПЛУС ДОО Скопје
23. „Штипски глас“ – издавач ИВ-АН ПРИНТ 16 ДООЕЛ Штип 
24. „Леона“ – издавач ТИА МАЛИБУ
25. „Добра Храна“ – издавач Колор Медиа Плус
ДВОМЕСЕЧНИ  ВЕСНИЦИ:
1. „Бабина кујна“ издавач КОЛОР МЕДИА ДОО Скопје
2. „Бахче“ издавач ЈЕНИ БАЛКАН ДООЕЛ Скопје
КВАРТАЛНИ ВЕСНИЦИ:
1. “Теа кидс” – издавач МЕДИА ПРИНТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 
2. „Спорт бокс“ – издавач МЕДИА ПРИНТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
3. “Мој дом” – издавач НАМ ПРЕС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ОПШТИ ИЗВЕШТАИ (за повеќе печатени медиуми):

Општи извештаи 

 Accessibility

Accessibility