Поднесени претставки до Агенцијата и нивен одговор

Претставка во однос на непочитување на начелата на Кодексот на новинари – 02.01.2018


Претставка во однос на нивелација на тонот – 05.12.2017 


Поднесена претставка од Адвокатско друштво ПЕПЕЉУГОСКИ Скопје – 09.11.2017


Поднесена претставка во однос на решение за утврдување на радиодифузна такса – 23.08.2017

===========================================================================================================================

  Поднесена претставка за реемитување на програмски сервис на кабелски оператор – 15.08.2017