Agjencia realizoi mbikëqyrje administrative ndaj Radios universitare Student FM 92.2

image_pdfimage_print

Shkup, 12.06.2018. –  Agjencia realizoi mbikëqyrje të jashtëzakonshme administrative ndaj Radios universitare FM 92.2, në lidhje me respektimin e obligimeve nga Rregullorja për kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe kadrovike për marrjen e lejes për emetim të radios dhe televizionit.

Mbikëqyrja tregoi se ky radiodifuzer i plotëson kushtet minimale kadrovile të përcaktuara me këtë Rregullore.

Raporti mund të merret në këtë link:

Radio universitare Student FM ФМ 92.2Accessibility

Accessibility