Agjencia realizoi mbikëqyrje administrative ndaj TV Art Çannel, TV KOMPANI 21-M, Televizija Nova dhe TV Shenja

image_pdfimage_print

Shkup, 13.04.2018 –  Agjencia realizoi mbikëqyrje të rregullt administrative ndaj TV Art Çannel, TV KOMPANI 21-M, Televizija Nova dhe TV Shenja, në lidhje me obligimin për publikim të impresumit, identifikimin e radiodifuzerit dhe informata që duhet të jenë në dispozicion të shfrytëzuesve.

Mbikëqyrja tregoi se në programin e TV Art Çannel, të emetuar më 14 mars dhe në TV Shenja të emetuar më 13 mars, nuk janë publikuar të dhënat e impresumit, ndërsa në programin e TV Nova të emetuar më 19 mars, nuk janë publikuar as të dhënat për impresumin e as informata që duhet të jenë në dispozicion të shfrytëzuesve.

Raportet mund të merren në këto linke:

ТВ Арт Чаннел – (neni 14 nga LM, neni 97 nga LSHMAA) – 13.04.2018
ТВ Компани 21-М – (neni 14 nga LM, neni 51 paragrafi 1 dhe neni 97 nga LSHMAA) – 13.04.2018
Телевизија Нова– (neni 14 nga LM) – 13.04.2018
Телевизија Нова – (neni 51 paragrafi 1 nga LSHMAA) – 13.04.2018
ТВ Шења – (neni 14 nga LM, neni 51 paragrafi 1 dhe neni 97 nga LSHMAA) – 13.04.2018Accessibility

Accessibility