Agjencia realizoi mbikëqyrje kontrolluese ndaj magazinës Porta 3

image_pdfimage_print

Shkup, 11.06.2018. – Agjencia realizoi mbikëqyrje kontrolluese ndaj Shoqërisë për veprimtari publicistike BIRO PRES SHPK Shkup, botues i magaznës Porta 3, është bërë mbikëqyrje kontrolluese me qëllim që të konstatohet nëse ky botues i mediumit të shtypit ka vepruar sipas vendimit të shqiptuar për masën e vërejtjes.

Me mbikëqyrjen është konstatuar se në tërësi është vepruas sipas vendimit për masën vërejtje, respektivisht se është plotësuar obligimi nga neni 15 paragrafi 2 i Ligjit për mediume.

Raporti mund të merret në këtë link:

Porta 3 – (neni 15 paragrafi 2 nga Ligji për mediume) – 11.06.2018Accessibility

Accessibility