Agjencia realizoi mbikëqyrje programore ndaj katër televizioneve nacionale

image_pdfimage_print

Shkup, 12.04.2018. – gjencia ralizoi mbikëqyrjen e rregullt programore ndaj TV Art Çannel, TV KOMPANI 21-M, Televizija Nova dhe TV Shenja, në lidhje me obligimet për përdorimin e gjuhës në programet e radiodifuzerëve, emetimin e programot ditor prej 12 orëve si dhe obligimin për emetim ditor të 50% të programit të krijuar burimor në RM në gjuhën maqedonase ose në gjuhët e bashkësive joshumicë që jetojnë në RM, nga e cila gjysma në periudhë nga ora 07:00 deri në ora 19:00.

Me mbikëqyrjen është konstatuar se në kundërshtim me ligjin kanë vepruar TV Art Çannel dhe TV Shenja, që në programin e tyre nuk kanë emetuar 50% nga programi i krijuar burimor në RM.

Raportet mund të merren në këto linke:

Аrt Çannel – (neni 64, neni  90 dhe neni 92 paragrafët 1 dhe 14 nga LSHMAA) – 12.04.2018
КОМPANI 21-М – (neni 64, neni  90 dhe neni 92 paragrafët 1 dhe 14 nga LSHMAA) – 12.04.2018
Теlevizioni Nova – (neni 64, neni  90 dhe neni 92 paragrafët 1 dhe 14 nga LSHMAA) – 12.04.2018
ТV Shenja – (neni 64, neni  90 dhe neni 92 paragrafët 1 dhe 14 nga LSHMAA) – 12.04.2018Accessibility

Accessibility