Agjencia realizoi mbikëqyrje programore ndaj pesë televizioneve nacionale

image_pdfimage_print

Shkup, 11.07.2018 – Agjencia realizoi mbikëqyrje të rregullt programore ndaj TV Studio TERA, KTV, TV USKANA, TV M dhe TV TOPESTRADA, në lidhje me obligimet për përdorimin e gjuhës në programet e radiodifuzerëve, emetimit të 8 orëve program ditor në televizion si dhe obligimin që brenda ditës të emetohet së paku 50% program burimor i krijuar në RM në gjuhën maqedonase ose në gjuhët e bashkësive joshumicë që jetojnë në RM, nga e cila gjysma në periudhën nga ora 07:00 deri në ora 19:00.

Me mbikëqyrjen është konstatuar se në kundërshtim me ligjin kanë vepruar KTV, USKANA dhe TV M, të cilët në programet e tyre nuk kanë emetuar 50% program burimor të krijuar në RM.

Raportet mund të merren në këto linke:

ТV STUDIO ТЕRА – (neni 64, neni 90 dhe neni 92 paragrafët 1 dhe 14 nga LSHMAA) – 11.07.2018
КTV – (neni 64, neni 90 dhe neni 92 paragrafët 1 dhe 14 nga LSHMAA) – 11.07.2018
ТV USKANA – (neni 64, neni 90 dhe neni 92 paragrafët 1 dhe 14 nga LSHMAA) – 11.07.2018
ТV М – (neni 64, neni 90 dhe neni 92 paragrafët 1 dhe 14 nga LSHMAA) – 11.07.2018
ТV TOPESTRADA – (neni 64 dhe neni 90 nga LSHMAA) – 11.07.2018Accessibility

Accessibility