Agjencia realizoi një mbikëqyrje administrative ndaj magazinës Leona

image_pdfimage_print

Shkup, 16.04.2018 – Agjencia realizoi mbikëqyrje të jashtëzakonshme administrative ndaj magazinës mujore Leona në lidhje me obligimin për publikimin e impresumit.

Mbikëqyrja tregoi se në kundërshtim me Ligjin për mediume, në edicionin nr.2 në prill 2018, në këtë magazin nuk janë shpallur të dhënat për adresën e mediumit dhe adresa e shtypshkronjës, si dhe data e botimit ose ribotimit.

Raporti mund të merret në këtë linkAccessibility

Accessibility